De internet-browser die je gebruikt wordt niet langer ondersteund

Dit betekent o.a. dat je geen diensten kunt bestellen. Start met een andere browser of neem contact op met onze klantenservice. Browsers die we aanraden zijn Chrome, Edge, Firefox of Brave.

De wijzigingen die per 1 januari 2022 zijn ingegaan kun je lezen op deze pagina. We hebben de belangrijkste wijzigingen voor je samengevat per vakgebied:

Wil je de Permanent Actueel-artikelen over deze wijzigingen nog eens teruglezen? Ga dan naar je Permanent Actueel-account. De artikelen kun je terugvinden in je archief. 

Permanent Actueel worden?

Wil jij ook altijd op de hoogte zijn van alle relevante wijzigingen binnen jouw vakgebied? Word dan ook Permanent Actueel.

Basis


Box 1
 

Bij een belastbaar inkomen Belastingtarief Tarief premie volks-
verzekeringen*
Totaal tarief Heffing over totaal van de schijven
€ 0,- tot € 35.472,- 9,42% 27,65% 37,07% € 13.149,-
€ 35.472,- tot € 69.398,- 37,07% - 37,07% € 25.725,-
Vanaf € 69.398,- 49,50% - 49,50% -

* AOW: 17,90%
Anw: 0,10%
Wlz: 9,65%

 

Box 2

Het tarief voor de belasting in box 2 is 26,90% in 2022.
 

Box 3
 

Schijf Deel van de grondslag sparen en beleggen Forfaitair rendement
1 € 0,- tot € 50.650,- 1,82%
2 € 50.650,- tot € 950.000,- 4,37%
3 Vanaf € 962.350,- 5,53%
 • Het tarief voor de belasting in box 3 is 31% in 2022.
 • Het heffingsvrij vermogen is € 50.650,- per belastingplichtige in 2022.
 • De schuldendrempel is € 3.200,- per belastingplichtige in 2022.
   

Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek wordt versneld afgebouwd. De zelfstandigenaftrek is € 6.310,- in 2022.
 

Hypothecair krediet


Wijzigingen eigen woning

De wettelijke eigenwoningregeling is aangepast sinds 1 januari 2022 voor partner met een eigenwoningverleden. Partners hebben in een aantal situaties meer recht op hypotheekrenteaftrek.
 

Inkomstenbelasting

Het eigenwoningforfaitpercentage is 0,45% in 2022.

Als het eigenwoningforfait hoger is dan de aftrekbare renten en kosten voor de eigen woning, is er recht op aftrek door geen of geringe eigenwoningschuld (Wet Hillen). Sinds 1 januari 2019 wordt deze regeling in 30 jaar afgebouwd. Hierdoor gaan mensen die hun eigenwoningschuld bijna of helemaal hebben afgelost weer belasting betalen over hun eigen woning. De afbouw vindt plaats in stapjes per jaar. Dat betekent dat de aftrek wordt beperkt tot een bepaald percentage van het verschil tussen de voordelen uit eigen woning en de op deze voordelen drukkende kosten.

De beperking van de aftrek door geen of geringe eigenwoningschuld (Wet Hillen) is 86,667% in 2022.

Sinds 1 januari 2020 is het maximale tarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken verlaagd. Per jaar vermindert de aftrek. Deze tariefaanpassing heeft gevolgen voor alle aftrekbare kosten met betrekking tot de eigen woning. Deze kosten zijn dus niet meer volledig aftrekbaar in de hoogste schijf van de inkomstenbelasting.

Het maximale tarief van aftrekbare kosten voor de eigen woning is 40% in 2022.
 

Nationale Hypotheek Garantie (NHG)
 

Kostengrens NHG zonder energiebesparende voorzieningen € 355.000,-
Kostengrens NHG met energiebesparende voorzieningen € 376.300,-
NHG-premie 0,6%

 

Voorwaarden en Normen NHG

NHG accepteert desktoptaxaties als waardebepaling van de woning. Dit geldt bij hypothecaire leningen tot 90% van de waarde van de woning. Het wordt ook mogelijk om de volgende onderdelen te lenen met een desktoptaxatie:

 • verbouwing;
 • energiebesparende voorzieningen;
 • Energiebespaarbudget (EBB); en
 • afkoop erfpacht.

Maakt een klant gebruik van een desktoptaxatie? Dan geldt de marktwaarde voor verbouwing.

Wil de klant een kwaliteitsverbetering doorvoeren samen met een desktoptaxatie? Dan hoeft de klant geen verbouwingsspecificatie aan te leveren. De lening wordt in een bouwdepot gestort.
 

Werkelijke last bij private autoleasecontracten en aflopende kredieten bij NHG

NHG gaat rekening houden met de werkelijke last bij private autoleasecontracten en bij aflopende kredieten. Dit geldt vanaf 1 januari 2022. Deze wijziging kan ervoor zorgen dat een klant een lagere hypothecaire lening met NHG kan krijgen als hij een private autoleasecontract of een aflopend krediet heeft.

Het BKR schrijft alle nieuwe private autoleasecontracten in voor 100% van de totaalsom en niet meer voor 65% van de totaalsom. Dit doet het BKR vanaf 1 april 2022. Hierdoor wordt de volledige werkelijke last meegenomen in de berekening van de maximale leencapaciteit bij private autoleasecontracten.
 

Pensioen


AOW-leeftijd
 

Als een belastingplichtige geboren is dan vangt de AOW aan in het jaar De AOW-leeftijd is dan
Na 31 augustus 1955 en voor 1 juni 1956 2022 66 jaar + 7 maanden
Na 31 mei 1956 en voor 1 maart 1957 2023 66 jaar + 10 maanden
Na 28 februari 1957 en voor 1 januari 1958 2024 67 jaar
Na 31 december 1957 en voor 1 januari 1959 2025 67 jaar
Na 31 december 1958 en voor 1 januari 1960 2026 67 jaar
Na 31 december 1959 en voor 1 januari 1961 2027 67 jaar

 

AOW-bedragen

Het AOW-bedrag voor een alleenstaande is € 1.316,77 per maand zonder vakantietoeslag in 2022.

Het AOW-bedrag voor een samenwoner is € 901,07 per maand zonder vakantietoeslag in 2022.
 

Wetsvoorstel pensioen bij scheiding

Het kabinet wil verder aan de slag met de Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022. Ex-partners krijgen standaard te maken met conversie bij de verdeling van het pensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Daarnaast wordt alleen gekeken naar de periode tijdens het huwelijk voor het bijzonder nabestaandenpensioen.

De Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022 gaat in vanaf 1 juli 2022.
 

Wetsvoorstel toekomst pensioenen

Het nieuwe pensioenstelsel gaat in op 1 januari 2023 in plaats van op 1 januari 2022. De minister verwacht het wetsvoorstel Toekomst Pensioenen begin 2022 naar de Tweede Kamer te sturen. Het kabinet wil een nieuwe premieregeling introduceren, waarbij de inleg en de opbouw meer geïndividualiseerd worden. De doorsneepremie verdwijnt. Ook is het doel dat de pensioenuitkering eerder kan worden verhoogd als de financiële resultaten goed zijn en dat de pensioenuitkering eerder kan worden verlaagd als de financiële resultaten slecht zijn. Verder wil het kabinet het partnerpensioen wijzigen en de dekking voor het wezenpensioen meer hetzelfde maken.
 

Inkomen


Minimumloon

Het minimumloon is € 1.725,- per maand zonder vakantietoeslag in 2022.
 

Thuiswerkkostenvergoeding

Werkgevers kunnen hun werknemers een vergoeding vrij van loonheffingen gegeven voor thuiswerkkosten. Deze vrijstelling is maximaal € 2,- per thuiswerkdag en kan niet tegelijkertijd met de vrijstelling voor een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer gelden.

Voor de kosten voor het inrichten van een werkplek thuis bestaan al gerichte vrijstellingen. Deze kosten kan de werkgever nu al vrij van loonheffingen vergoeden.
 

STAP-budget

Het UWV en DUO treffen voorbereidingen voor de uitvoering van het STAP-budget. De verwachting is dat het STAP-budget van start zal gaan op 1 maart 2022. Het STAP-budget zal de fiscale aftrek scholingsuitgaven vervangen.
 

Ouderschapsverlof

Ouders krijgen 9 weken ouderschapsverlof voor 70% doorbetaald vanaf 2 augustus 2022.
 

Schade Particulier


Overdragen schadevrije jaren wordt mogelijk

Het Verbond van Verzekeraars heeft bepaalde situaties aangegeven waarin het mogelijk wordt om schadevrije jaren door te geven of over te nemen vanaf 1 januari 2022.

 • Overlijden
  De verzekerde kan bij de autoverzekeraar aanvragen om de schadevrije jaren na zijn overlijden over te laten gaan naar de partner. De partner moet dan wel op hetzelfde adres ingeschreven staan en een rijbewijs hebben.
 • Uit elkaar gaan
  Gaat de verzekerde scheiden of wordt het geregistreerd partnerschap ontbonden? Dan kan de verzekerde bij de autoverzekeraar aangeven dat de verzekeraar de schadevrije jaren moet verdelen over de verzekerde en de ex-partner. De verzekerde bepaalt hoe de verzekeraar de schadevrije jaren moet verdelen.
 • Overnemen
  Verzekerden mogen de schadevrije jaren overnemen die zij hebben opgebouwd tijdens het leasen van een auto of die zij bij een Europese verzekeraar hebben opgebouwd. De verzekerde kan hiervoor een leaseverklaring of een verklaring van de Europese verzekering doorgeven aan de Nederlandse verzekeraar.
   

Helmplicht voor snorfietsers

Snorfietsers zijn verplicht om een helm te dragen vanaf 1 juli 2022.
 

Zorg


Wijzigingen zorgverzekering

De minister voor Medische Zorg en Sport heeft een aantal wijzigingen in de zorgverzekering doorgevoerd.

 • Overnachten na CAR-T-behandeling
  Patiënten die een CAR-T-behandeling krijgen, moeten in de derde en vierde week na de behandeling dicht bij het ziekenhuis overnachten. Patiënten die te ver weg wonen van het ziekenhuis krijgen vanaf 1 januari 2022 een vergoeding voor het overnachten dicht bij het ziekenhuis. Patiënten die een CAR-T-behandeling krijgen en die verder dan 60 minuten van het ziekenhuis wonen krijgen een vergoeding voor het overnachten dicht bij het ziekenhuis van € 76,50 per nacht in 2022.
 • Elektriciteitskosten bij mechanische thuisbeademing
  Maakt een patiënt gebruik van mechanische thuisbeademing? Dan vergoedt de zorgverzekeraar de kosten van elektriciteit voor de mechanische thuisbeademing. Patiënten kunnen de vergoeding voor deze kosten vanaf 1 januari 2022 direct bij de zorgverzekeraar aanvragen.
   

Eigen risico

Het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering blijft in 2022 vaststaan op € 385,-.
 

Maximum eigen bijdrage geneesmiddelen

De maximum eigen bijdrage voor geneesmiddelen in de zorgverzekering blijft vaststaan op € 250,- voor 2022.