De internet-browser die je gebruikt wordt niet langer ondersteund

Dit betekent o.a. dat je geen diensten kunt bestellen. Start met een andere browser of neem contact op met onze klantenservice. Browsers die we aanraden zijn Chrome, Edge, Firefox of Brave.

Permanent Actueel CDD voor financieel professionals
€ 108,00 vrijgesteld van btw
  • Persoonlijke online leeromgeving
  • 12 maanden looptijd abonnement
  • Waar en wanneer je wilt up-to-date
  • Toegankelijk vanaf ieder device

CDD staat voor Customer Due Diligence en betekent letterlijk ‘gepaste zorgvuldigheid’. Het ook wel bekend als het ‘know your customer’ (KYC)- of ‘ken je klant’-beginsel en heeft te maken met klantintegriteit. Wie is je klant? En kan deze klant een risico vormen? Wij houden je op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen op het gebied van CDD.

Wettelijk kader CDD
Bepaalde instellingen zijn wettelijk verplicht om de identiteit van klanten vast te stellen en ongebruikelijke acties te melden. Deze zogenoemde CDD-verplichtingen zijn in Nederland verankerd in de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Sanctiewet 1997 en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Het verschilt per instelling en onderneming of zij onder de Wft, Sanctiewet of Wwft vallen.

Het toezicht door DNB en de AFM is 'principle based'. Ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor een correcte naleving van de regelgeving. Dit betekent onder andere dat er van jou wordt verwacht dat je zelf nagaat of verordeningen gewijzigd zijn en of er nieuwe verordeningen zijn.

Wat kun je verwachten?
Wanneer je start met Permanent Actueel CDD delen we eerst de basiskennis over CDD, zodat je goed op de hoogte bent van wat de wetgeving Customer Due Diligence inhoudt. Vervolgens houden we je op de hoogte via actualiteiten of herhalingskennis over CDD.

Benieuwd naar de incompanymogelijkheden?
We denken graag met je mee over de mogelijkheden om al je medewerkers Permanent Actueel te houden op het gebied van CDD. Neem hiervoor contact met ons op via info@hoffelijk.nl of 010 - 760 11 00