De internet-browser die je gebruikt wordt niet langer ondersteund

Dit betekent o.a. dat je geen diensten kunt bestellen. Start met een andere browser of neem contact op met onze klantenservice. Browsers die we aanraden zijn Chrome, Edge, Firefox of Brave.

E-Learning Budgetcoach
€ 795,00 vrijgesteld van btw
 • Voorzien van praktische tips
 • Volledig online te volgen
 • Geen reistijd en -kosten
 • Circa 37 uur studiebelasting
 • 12 maanden toegang tot leeromgeving

Wat kun je met de e-Learning Budgetcoach?

Als startende budgetcoach moet je veel leren over veel verschillende zaken. Van het wettelijk kader tot de sociale voorzieningen en van het signaleren van schulden tot de omgang met schuldeisers. Jouw dagelijkse taken staan volledig in het teken van het regelen van de financiële zaken van jouw cliënten.

Bij Hoffelijk Financiële Zorg willen we jou graag een vliegende start als budgetcoach geven. Dat doen wij door je eerst kennis te laten maken met de theorie en vervolgens te toetsen of jij die theorie ook kunt toepassen. We hebben daarom veel handige tips en praktijkvoorbeelden opgenomen in deze e-learning. Hierdoor krijg jij een goed beeld van wat het werk als budgetcoach inhoudt.

Doordat we binnen de e-learning zo uitgebreid stilstaan bij alle facetten van dit waardevolle beroep, is deze ook zeer geschikt voor bestaande budgetcoaches die hun Kiwa-certificering willen behalen. Onze e-learning voldoet namelijk aan de eind- en toetstermen van de verschillende Kiwa-modules. Let op, de e-learning vormt een goede inhoudelijke voorbereiding op je examen, maar volstaat niet om je examen te behalen.

8,0
1 reviews op springest.nl

Dit zeggen anderen

Online training, met heldere uitleg adhv animaties en een syllabus, goed leesbare teksten en toetsing adhv van vragen en casussen. Mogelijkheid om oefeningen te blijven herhalen tot je ze goed onder de knie hebt! Mogelijkheid tot het stellen van online...

Inhoud van de e-learning

De e-learning bestaat uit de volgende twaalf hoofdstukken:

 • Werkveld van een budgetcoach
  In dit hoofdstuk nemen we je mee in de sociale kaart van Nederland en de positie van de budgetcoach daarin. Welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden horen bij de rol van budgetcoach en welke taken voer je uit?
   
 • Oorzaken van armoede en schulden
  Als budgetcoach is het belangrijk om te weten hoe de schuldhulpverlening is ontstaan en wat het doel hiervan is. Vervolgens nemen we je mee in de verschillende soorten schulden die er zijn.
   
 • Wettelijk kader
  In dit hoofdstuk komt de Nederlandse wet- en regelgeving uitgebreid aan bod. Het is belangrijk dat jij als budgetcoach de basis hiervan goed kent, zodat je weet waar je je tijdens je werk aan moet houden.

Deze e-learning gratis volgen?

Via het STAP-budget kun je tot € 1.000,- aan opleidingsbudget bij ons besteden. Vraag direct je aanmeldingsbewijs aan. 

HFZ_Budgetcoach_e-Learning_goede_start
 • Goede start van het traject
  Als je start met een nieuw traject, dan is het belangrijk dat je je cliënt eerst leert kennen. Dit doe je aan de hand van het stellen van verdiepende vragen. Wat heeft je cliënt nodig en in hoeverre is hij financieel zelfredzaam? Is budgetcoaching de juiste stap of heeft je cliënt andere hulp nodig? Deze informatie is cruciaal om een vertrouwensrelatie met je cliënt op te bouwen en zo je werk goed uit te kunnen voeren.
   
 • Schulden signaleren
  Als budgetcoach is het belangrijk om te weten wat het verband is tussen armoede en schulden en in welke situaties het risico op schulden hoog is. Ook leer je in dit hoofdstuk welke signalen duiden op schulden en hoe je hierover het gesprek met je cliënt aangaat.
   
 • Financiële gedragsverandering
  In dit hoofdstuk gaan we in op de fasen van gedragsverandering. Hoe kun je financieel gedrag observeren? Hoe kun je iemand motiveren zijn gedrag te veranderen en zo stress te verminderen? En op welke manier kun je hierover het beste met je cliënt communiceren?
 • Ethiek en integriteit
  Als budgetcoach kom je zeker in aanraking met ethiek. Maar wat is nou precies de moreel juiste manier van handelen in een bepaalde situatie? En wat kun je doen als er een ethisch dilemma ontstaat? Deze vragen behandelen we in het hoofdstuk ‘Ethiek en integriteit’.
   
 • Budgetteren
  Het doel van een coachingstraject is om de cliënt budgetvaardigheden aan te leren en kennis van budgetteren bij te brengen die recht doet aan de situatie van de cliënt. Hiervoor is het belangrijk dat je tijdens de intake de huidige situatie goed inventariseert en de verzamelde informatie vervolgens op de juiste wijze analyseert. Hoe je dit doet, komt aan bod in het hoofdstuk ‘Budgetteren’.
   
 • Sociale zekerheid
  In dit hoofdstuk gaan we in op het Nederlandse sociale stelsel en behandelen we de verschillende sociale verzekeringen. Wat is het verschil tussen een volksverzekering, werknemersverzekering en sociale voorziening? Welke belangrijke voorwaarden gelden hierbij en welke instanties keren de verschillende voorzieningen uit?
HFZ_e-Learning_Budgetcoach_belasting
 • Belastingen en toeslagen
  Het Nederlandse belastingstelsel komt in dit hoofdstuk uitgebreid aan bod. Het is belangrijk dat jij als budgetcoach de basis hiervan goed kent. Zo leer je uitleggen wat het begrip fiscaal partnerschap betekent en kun je de gevolgen hiervan uitleggen. Daarnaast kun je in kaart brengen op welke voorzieningen en toeslagen jouw cliënt recht heeft.
   
 • Schuldhulpverlening
  In dit hoofdstuk leer je problematische schulden herkennen. Ook gaan we in op vragen als ‘Wanneer wordt de Wsnp ingezet?’, ‘Hoe wordt er samengewerkt met andere partijen binnen het sociaal domein?’ en ‘Waar moet je rekening mee houden bij het doorverwijzen van je cliënt?’. Zo weet jij precies wat je moet doen om toe te werken naar een schuldenvrije toekomst.
   
 • Incasso en gerechtsdeurwaarders
  We gaan in dit hoofdstuk uitgebreid in op de maatregelen die schuldeisers mogen treffen. Wat zijn de verschillende manieren van invorderen en welke typen schuldeisers zijn er? Daarnaast is het belangrijk om te weten op welk deel van het inkomen van je cliënt schuldeisers geen beslag mogen leggen (de belastingvrije voet) en hoe je dit berekent.

Opzet van de e-learning

Deze e-learning is zo opgebouwd, dat alle onderwerpen die relevant zijn voor jouw werk als budgetcoach stap voor stap aan bod komen. De focus ligt hierbij op wat jij moet kennen en kunnen om een coachingstraject goed uit te voeren.

Elk hoofdstuk bestaat uit een aantal paragrafen. Na iedere paragraaf toetsen wij jouw theoretische kennis met een korte kennistoets. De e-learning wordt afgesloten met een integrale casus. Daarin kun je laten zien dat je de theorie ook daadwerkelijk in de praktijk kunt toepassen.

In totaal besteed je zo ongeveer 37 uur aan zelfstudie. Nadat je de opdrachten en casus met goed gevolg hebt afgerond, ontvang je een certificaat als bewijs van deelname. Deze kun je zelf via je persoonlijke leeromgeving downloaden.
 

Continu op de hoogte over de actualiteiten binnen je vakgebied

Er gebeurt veel in de financiële zorgsector en regelmatig zijn er nieuwe ontwikkelingen te melden. Om je cliënten op de juiste manier te kunnen coachen, is het belangrijk om volledig up-to-date te blijven over alle voor jouw beroepspraktijk relevante actualiteiten. Dit kunnen bijvoorbeeld wetswijzigingen, gerechtelijke uitspraken of andere ontwikkelingen zijn. Wil je dus ook na het volgen van de e-learning als eerste geïnformeerd worden over de nieuwe actualiteiten binnen de beroepspraktijk van budgetcoaches? Meld je dan aan voor Permanent Actueel.
 

Meer informatie

Veelgestelde vragen

 • Welke stappen moet je zetten om als professioneel budgetcoach aan de slag te kunnen?

  Ondanks het feit dat je met een kwetsbare doelgroep werkt, is het beroep van budgetcoach niet beschermd. Hierdoor gelden er geen vooropleidingseisen en is er geen verplichting om een opleiding of cursus op een bepaald niveau te volgen.

  Als je een vliegende start wil als professioneel budgetcoach, adviseren wij jou de Opleiding Budgetcoach te volgen. Deze e-learning zit daarbij inbegrepen.

  Als je na het volgen van onze opleiding graag met een aanvullend certificaat aan wil tonen dat je over de juiste kennis en vaardigheden beschikt, dan kun je ervoor kiezen om je Kiwa-certificering te behalen. Zie onze speciale informatiepagina voor meer informatie hierover.

 • Krijg ik PE-punten voor het volgen van de e-Learning Budgetcoach?

  Als budgetcoach is het belangrijk dat je je kennis en vaardigheden onderhoudt door bijscholings- of trainingsactiviteiten te volgen. Het doel hiervan is om je kennisniveau op peil te houden en op de hoogte te blijven van de actuele ontwikkelingen binnen je vakgebied. Dit noem je Permanente Educatie (PE). Je kunt op dit moment geen PE-punten behalen door onze e-learning te volgen, maar dit is wel mogelijk via Permanent Actueel.

 • Welke subsidiemogelijkheden zijn er om de e-Learning Budgetcoach kosteloos te volgen?

  Je kan elk kalenderjaar tot € 1.000,- STAP-budget aanvragen. Hiermee kan je de e-learning gratis volgen.

  Wil je hier meer over weten of je direct aanmelden? Ga dan naar onze speciale informatiepagina.

 • Hoe kan ik mijn Kiwa-certificering behalen?

  Kiwa schrijft voor dat een goede, gecertificeerde budgetcoach onder meer in staat is om:

  • te helpen bij het opzetten van een overzichtelijke financiële administratie;
  • ervoor te zorgen dat het inkomen gemaximaliseerd wordt en de uitgaven geminimaliseerd worden;
  • de cliënt te leren aanvragen van inkomensverruimende voorzieningen, zoals toeslagen, belastingteruggaven en kwijtschelding in te dienen;
  • geldbesparende tips te geven waardoor er indien nodig bezuinigd kan worden;
  • vtlb-berekeningen toe te passen;
  • samen met de cliënt een maandoverzicht te maken van de inkomsten en uitgaven, waarbij ook aandacht bestaat voor reserveringen; vervolgens kan een jaaroverzicht worden gemaakt;
  • te helpen bij het maken van financiële keuzes en het stellen van prioriteiten;
  • de cliënt te leren hoe om te gaan met betalingsachterstanden;
  • tips te geven over hoe meer inzicht te verkrijgen én te behouden in de financiële situatie; en
  • (indien nodig) samen te werken met een schuldhulpverlener.

   

  Budgetcoach is geen beschermd beroep. Dit betekent dat je geen certificaat hoeft te behalen om als budgetcoach aan de slag te gaan. Wil je toch graag je Kiwa-certificering behalen? Je kunt op drie verschillende niveaus het Kiwa-examen afleggen: SHV 1, SHV 2 en SHV 3. Daarnaast kun je na het behalen van SHV 1 of SHV 3 ook een praktijkassessment doen.

  Je legt je examen via Kiwa af. Wij kunnen je wel helpen bij je examenvoorbereiding. Onze e-learning voldoet namelijk aan de eind- en toetstermen van de verschillende Kiwa-modules. Let op, de e-learning vormt een goede inhoudelijke voorbereiding op je examen, maar volstaat niet om je examen te behalen. Als jij dus na het volgen van de e-Learning Budgetcoach graag je Kiwa-certificering wil behalen, neem dan vooral een kijkje op hun website.

 • Welke andere beroepen zijn er binnen de financiële zorgsector en zijn die vergelijkbaar met het vak budgetcoach?

  Als je graag mensen met financiële problemen wil helpen, zijn er binnen de financiële zorgsector verschillende beroepen waarin jij aan de slag kunt. Om je hier verder over te kunnen informeren, hebben we een whitepaper geschreven. In het whitepaper komen de beroepen bewindvoerder, budgetbeheerder, budgetcoach, schuldhulpverlener en mentor aan bod en deze hebben we vervolgens met elkaar vergeleken. Zo kun jij je gemakkelijk oriënteren en uiteindelijk de best passende carrièrekeuze voor jezelf maken.

  Benieuwd naar dit whitepaper? Je kunt het via onze website kosteloos downloaden.