Disclaimer

Disclaimer Hoffelijk e-mail

Alle e-mailberichten (inclusief bijlagen) van Hoffelijk zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Met de benaming Hoffelijk wordt gedoeld op alle gelieerde werkmaatschappijen binnen de Hoffelijk Groep, te weten:

 

  • Hoffelijk Beroepsopleidingen N.V.;
  • Hoffelijk Examens N.V.;
  • Hoffelijk Financieel N.V.;
  • Hoffelijk Financiële Zorg N.V.;
  • Hoffelijk Interim – Finance N.V.;
  • Hoffelijk Juridisch N.V.;
  • Hoffelijk Kwaliteit N.V.;
  • Hoffelijk Support N.V.

 

Hierbij wijzen wij je expliciet op het feit dat Hoffelijk N.V., Hoffelijk Interim N.V. en Hoffelijk Opleidingen N.V. als juridische entiteiten geen communicatie verrichten, alsmede geen juridische relaties aangaan en daardoor nimmer juridisch zijn gebonden aan de activiteiten van de werkmaatschappijen.

 

Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid, dan wel het niet tijdig overkomen van de hierin verstrekte informatie, kan Hoffelijk geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) rechten worden ontleend. De inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) kan vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) van dit bericht. Indien je niet de beoogde ontvanger van dit bericht bent, verzoekt Hoffelijk je dit bericht te verwijderen, eventuele bijlagen niet te openen en de afzender te informeren. Daarnaast wijst Hoffelijk je op de onrechtmatigheid van het gebruiken, kopiëren of verspreiden van de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen).

 

Alle rechten voorbehouden © 2018