Lindenhaeghe en Hoffelijk zijn gefuseerd

Vol trots kondigen we aan dat we zijn gefuseerd met financieel opleider Lindenhaeghe. Dat betekent dat we als één bedrijf verdergaan onder de naam Lindenhaeghe. Onze directeur Wesley wordt de Algemeen Directeur van het nieuwe Lindenhaeghe.

Door het samengaan van onze bedrijven ontstaat een sterk merk met unieke eigenschappen. Lindenhaeghe en Hoffelijk werken beide kwaliteitgedreven, vanuit een sterke cultuur en versterken elkaar hierin. Naast een gedeelde klantfocus zijn wij op een aantal gebieden complementair. Zo kan Lindenhaeghe al jaren rekenen op een grote groep tevreden cursisten, maar stond de opleider voor een grote uitdaging en investering op het gebied van doorontwikkelingen van IT-architectuur en -systemen. Wij deden deze investeringen juist de afgelopen jaren en waren op zoek naar uitbreiding van het marktaandeel om dergelijke investeringen te kunnen blijven doen. De fusie bood een oplossing voor beide uitdagingen.

Uitkomst van deze fusie is dan ook een opleider die op elk vlak de beste is. Als cursist kan je rekenen op een sterk online, klassikaal en blended aanbod waarbij je kan kiezen wat je voorkeur heeft. Als organisatie word je beter ondersteund met een breed opleidingsaanbod gericht op de vakbekwaamheid van je medewerkers. Zij kunnen hierbij gebruikmaken van de platformen van Hoffelijk, nu en in de toekomst.

“Met het nieuwe Lindenhaeghe willen we impact creëren. Hoffelijk is destijds opgericht om de kwaliteit van de financiële dienstverlening verder te verbeteren. Het nieuwe Lindenhaeghe kan hier een nog belangrijkere rol in vervullen, vanuit een bredere visie op vakbekwaamheid voor financieel professionals. Met meer daadkracht en daardoor met nog meer toegevoegde waarde.”

– Wesley van ‘t Hof, Algemeen Directeur

Speciale fusiewebsite
De afgelopen periode zijn relaties zoveel mogelijk persoonlijk geïnformeerd. Om iedereen in de plannen mee te nemen hebben wij een uitgebreide fusiewebsite opgezet. Hierop vind je extra informatie, veelgestelde vragen, interviews en updates rond de fusie en integratie. Wesley vertelt: ‘Omdat we al een jaar bezig zijn met het voorbereiden van de fusie, kunnen we nu de interne fase afronden en iedereen meenemen in de verrijkte visie van het nieuwe Lindenhaeghe. Voor zowel (oud) Lindenhaeghe- als Hoffelijk-relaties zal er veel herkenning zijn.’

Directie
Onze nieuwe organisatie bestaat uit vijf directieleden. Naast Wesley als Algemeen Directeur wordt Edwin Deijs onze Commercieel Directeur, Thomas van Gorkom onze Operationeel Directeur, Arthur van Wijk onze Financieel Directeur en Anouk Dros onze Directeur Marketing.

Benieuwd geworden? Neem dan vooral een kijkje op onze fusiewebsite.

Tags: