Maak kennis met Cheryl

Afgelopen maand is onze collega Cheryl Mulder-Overbeek bij Hoffelijk gestart als Specialist Advieskwaliteit. Zij zet zich er dagelijks voor in om de kwaliteit van (hypotheek)advies in Nederland naar een hoger niveau te tillen. We stellen haar in dit interview graag aan je voor.

Je bent in april bij Hoffelijk Kwaliteit gestart als Specialist Advieskwaliteit. Wat is je rol binnen het team?
“Mijn werk bestaat voornamelijk uit het beoordelen van (hypotheek)adviesdossiers. Een hypotheekadviseur is conform de wet verplicht om zijn advies vast te leggen zodat het reproduceerbaar is. Dit wordt gedaan in een adviesrapport.

Momenteel richt ik mij nog alleen op het beoordelen van deze rapporten. Is alles wel juist vastgelegd? Past het advies daarnaast ook bij deze klant gezien de wensen en doelen die ze voor ogen hebben? Daarnaast controleer ik ook of het dossier fiscaal aan alle regels voldoet. Als ik dit straks helemaal onder de knie heb, zal ik ook gaan starten met de terugkoppelingsgesprekken met de adviseurs. Hier kijk ik enorm naar uit!”

Wat maakt dat je het belangrijk vindt om je voor de kwaliteit van adviesdossiers in te zetten?
“Het afsluiten van een hypotheek is voor veel klanten één van de belangrijkste financiële beslissingen van hun leven. Een goed advies heeft een focus op de klant. De situatie, wensen en behoeften van de klant staan hierbij centraal. Dit moet ook goed vastgelegd worden, zodat het later reproduceerbaar is waarom de klant bepaalde beslissingen heeft gemaakt. Door middel van een goede vastlegging is de kans op vragen later kleiner. Zo kunnen klanten namelijk nalezen waarom ze eerder bepaalde besluiten hebben genomen. Ik vind het daarom belangrijk om de advieskwaliteit naar een hoger niveau te brengen en adviseurs hierin goed te begeleiden.”

Waar ga je de komende periode mee aan de slag?
“Ik ben nog vooral druk bezig om mijzelf het werk eigen te maken en te leren van mijn collega’s. Wel kijk ik zoals aangegeven erg uit naar de volgende stap waarin ik de terugkoppelingsgesprekken met de adviseurs kan gaan voeren. Dat is immers waar we het voor doen!”

Wat zou je op de langere termijn graag samen met de collega’s van het team willen bereiken?
“Hier kan ik kort over zijn, ik zou mijn werk graag overbodig maken. Als er alleen maar goede adviesdossiers worden opgesteld, dan heb ik mijn doel bereikt.”