STAP-tijdvak januari wordt overgeslagen

Op 2 januari 2023 zou er opnieuw STAP-budget aangevraagd kunnen worden in het UWV STAP-portaal. Zou, want deze week maakte het kabinet bekend dat de aanvraagtermijn van januari overgeslagen wordt. Dit betekent dat de eerstvolgende mogelijkheid voor het aanvragen van STAP-subsidie is op 28 februari 2023.

Eerder kondigden we al aan dat de Toetsingskamer STAP van het UWV besloot de richtlijnen aan te scherpen en ons verzocht een deel van het STAP-aanbod te schrappen. De reden hiervoor: wanneer een opleiding onder de verantwoordelijkheid van de werkgever valt, komt deze niet in aanmerking voor STAP. Wij tekenden bezwaar aan, maar gaven ook gehoor aan het verzoek. Op de website van de Rijksoverheid wordt hier het volgende over gezegd: “Recentelijk heeft de rechtbank in een zaak rondom STAP besloten dat betalingen aan een opleider, met opleidingen die door de Toetsingskamer worden onderzocht, niet aangehouden mogen worden. Enkel het feit dat een opleiding in onderzoek is, is volgens de rechter onvoldoende reden om een opleider (nog) niet te betalen.”

Kortom, zolang het onderzoek loopt, zijn opleiders niet verplicht het opleidingsaanbod offline te halen. Wij vinden het belangrijk dat ons aanbod te allen tijde voldoet aan de door de Toetsingskamer gestelde norm en daarom hebben wij ervoor gekozen ons aanbod wél aan te passen voorafgaand aan het afgelopen tijdvak.

NRTO maakt bezwaar
De NRTO geeft aan onaangenaam verrast te zijn door de beslissing van het kabinet, omdat dit ook impact heeft op opleiders die wél gehoor hebben gegeven aan het verzoek van de Toetsingskamer STAP. “Dit uitstel heeft volgens het Ministerie te maken met de lopende onderzoeken door de Toetsingskamer onder 200 opleiders met betrekking tot mogelijk misbruik of oneigenlijk gebruik. De uitkomsten van deze onderzoeken staan nog niet vast. Het besluit om alle opleiders te treffen staat niet in verhouding met het onderzoek dat onder een veel kleiner deel van de opleiders plaatsvindt.”

Het is afwachten of het bezwaar van de NRTO effect gaat hebben. Zodra we hier meer over weten, stellen we onze deelnemers er persoonlijk van op de hoogte.

Wat betekent dit voor jou?
Heb jij je aanmeldingsformulier voor STAP al bij ons aangevraagd? Dan is deze helaas niet meer geldig voor het aankomende aanvraagtijdvak en dien je voor je het tijdvak dat start op 28 februari een nieuw formulier aan te vragen via onze STAP-pagina.

Heb je nog geen STAP-aanmeldingsformulier aangevraagd, maar was je dit wel van plan? Dan kan je vanaf nu via dezelfde pagina gewoon je aanmeldingsformulier bij ons aanvragen.

Een opleiding volgen via NL leert door
Kan je niet wachten om aan de slag te gaan met jouw scholingstraject? Vanwege de fusie met Lindenhaeghe, is er meer NL leert door-budget beschikbaar en hebben we het aanbod kunnen uitbreiden. Ga naar onze website om het gehele aanbod te bekijken en vraag direct jouw scholingstraject aan.

Lindenhaeghe en Hoffelijk fusie
Tags: