De internet-browser die je gebruikt wordt niet langer ondersteund

Dit betekent o.a. dat je geen diensten kunt bestellen. Start met een andere browser of neem contact op met onze klantenservice. Browsers die we aanraden zijn Chrome, Edge, Firefox of Brave.

Laatste update: 23-12-2021 om 10.00 uur

 

Onze Permanent Actueel leden houden we continu op de hoogte van alle noodmaatregelen vanuit het kabinet. We vinden het belangrijk dat deze informatie voor iedereen beschikbaar is en daarom hebben we de meest relevante ontwikkelingen hieronder in één overzicht voor je verzameld.

Wil je altijd als eerste op de hoogte zijn van alle relevante ontwikkelingen binnen jouw vakgebied, meld je dan aan voor Permanent Actueel

NL leert door

Het kabinet heeft de NL leert door regeling geïntroduceerd. Deze regeling moet ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen in Nederland zich, ondanks de coronacrisis, kunnen blijven ontwikkelen.

NL leert door

Het kabinet heeft de NL leert door regeling geïntroduceerd. Deze regeling moet ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen in Nederland zich, ondanks de coronacrisis, kunnen blijven ontwikkelen.

Alles over NL leert door

NOW-regeling

De NOW-regeling is verlengd tot en met het eerste kwartaal van 2022.

Ondernemers die gestart zijn tussen 1 februari 2020 en 30 september 2021 mogen nu ook gebruik maken van de NOW-regeling. Zijn zij al gestart voor 1 juli 2021? Dan gebruikt het UWV de maanden juli 2021 tot en met oktober 2021 voor het bepalen van het omzetverlies. Zijn zij na 1 juli 2021, maar voor 30 september 2021 gestart? Dan gebruikt het UWV de eerste volledige kalendermaand met omzet tot aan 31 oktober 2021 voor het bepalen van het omzetverlies. Het UWV rekent deze uitkomst om naar 2 maanden.

Voorwaarden

 • een minimaal omzetverlies van 20%;
 • een maximaal op te geven omzetverlies van 90% ook als deze werkelijk hoger is;
 • een vergoedingspercentage van 85% van het omzetverlies; en
 • een loonsomvrijstellingspercentage van 15%.

Werktijdverkorting en NOW-regeling
De werktijdverkorting (wtv) blijft bestaan tijdens de NOW-regeling. Dit was eerder niet het geval. Bij mogelijke samenloop met de NOW-regeling wordt de wtv als omzet gezien voor de NOW-regeling.

Je vindt meer informatie over de NOW-regeling op de website van het UWV.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De coronamaatregelen raken niet alleen bepaalde sectoren direct, maar ook een aantal sectoren indirect. Denk hierbij aan de transportsector. Daarom mogen alle sectoren aanspraak maken op de TVL. Aan alle andere eisen van de TVL moet nog wel worden voldaan. De TVL is verlengd tot en met het eerste kwartaal van 2022.

Voorwaarden:

 • een minimaal omzetverlies van 20%;.
 • een vergoedingspercentage van 100%;
 • een maximaal vergoedingsbedrag van € 550.000,- voor mkb-ondernemingen; en
 • een maximaal vergoedingsbedrag van € 600.000,- voor alle andere ondernemingen.

Je vindt meer informatie over de TVL op de website van de Rijksoverheid.

Zelfstandigen

Het kabinet verwacht dat meer zelfstandigen gebruik gaan maken van de bijstand voor zelfstandigen. De aanvraag voor de bijstand voor zelfstandigen wordt daarom tijdelijk makkelijker. De volgende regels gelden van 1 oktober 2021 tot 1 1 april 2022 bij een aanvraag van een zelfstandige:

 • De vermogenstoets geldt niet.
 • De uitkering kan worden aangevraagd en werkt maximaal 2 maanden terug.
 • Het inkomen en de hoogte van de uitkering wordt vastgesteld per maand en niet per jaar.
 • De uitkering wordt uitgekeerd als gift en niet als voorlopige lening.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

 • De TONK is gestopt op 30 september 2021. Een aantal gemeentes heeft nog geld over vanuit deze regeling en biedt ook nog steun aan na 30 september 2021.  
 • Gemeenten kunnen met de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijk Kosten (TONK) extra hulp bieden aan organisaties die door de coronacrisis de noodzakelijke kosten niet meer kunnen betalen.
 • Gemeenten mogen zelf invulling geven aan de TONK. Hierbij moet wel gekeken worden naar:
  • vooral het vergoeden van woonkosten; en
  • voor het bepalen van het verlies van inkomen en vermogen mag niet gekeken worden naar vastzittend vermogen in bijvoorbeeld een woning of pensioen.

Belastingmaatregelen

 • De periode waarin de betaalpauze voor de hypothecaire lening aangevraagd kan worden, wordt verlengd tot 1 januari 2022. De betaalpauze loopt voor maximaal 12 maanden.
  • Na deze 12 maanden stelt de geldverstrekker een nieuw aflossingsschema vast voor hypothecaire leningen zonder overgangsrecht. In dit aflossingsschema zit de betalingsachterstand verwerkt.
  • Na deze 12 maanden kan de geldverstrekker de hypothecaire lening ook splitsen. De opgelopen betalingsachterstand lost de klant af in een nieuw leningsdeel. De looptijd van dit leningsdeel kan de klant in overleg met de geldverstrekker vaststellen.
  • Klanten kunnen het best hun voorlopige belastingaangifte aanpassen als zij gebruik maken van de betaalpauze en de hypotheekrenteaftrek maandelijks ontvangen. Hierdoor voorkomen zij dat ze te veel hypotheekrenteaftrek ontvangen. Wijs jouw klanten hierop. De rente over de hypothecaire lening is weer aftrekbaar zodra de klant de rente betaalt.
 • De datum waarop ondernemers de belastingschuld moeten gaan terugbetalen is verplaatst naar 1 oktober 2022. Vanaf deze datum moet de schuld binnen 5 jaar terugbetaald worden.
 • DGA’s mogen ook in 2021 gebruik maken van een lager gebruikelijk loon voor het bepalen van de belasting hierover. DGA’s mogen hier gebruik van maken als zij minimaal 30% omzetverlies hebben in 2021 vergeleken met 2019.
 • De versoepeling van het urencriterium en de ruimere vrije ruimte in de werkkostenregeling gelden ook voor 2021.
 • Het onbelast vergoeden van vaste reiskostenvergoedingen wordt verlengd tot 1 januari 2022.

Ondernemers mogen uitstel van betaling van hun belasting aanvragen. Het gaat om ondernemers die nog niet eerder uitstel van betaling van hun belasting hebben aangevraagd of hun schulden al hebben afgelost. Zij kunnen hiermee hun betaling van belasting uitstellen tot en met 31 maart 2022.

Lees alles over de belastingmaatregelen op de website van de Rijksoverheid.

Time-out arrangement (TOA)

Het TOA is een pakket met maatregelen waarmee een ondernemer zijn bedrijf tijdelijk stop kan zetten zonder grote gevolgen voor de onderneming. Een gedeelte van de TOA is al van start gegaan. Namelijk het programma Zwaar weer van de KvK. Met dit programma worden ondernemers geïnformeerd over welke stappen zij zelf kunnen zetten en hoe zij dit het beste kunnen aanpakken.

Daarnaast kunnen ondernemers die tijdelijk met hun bedrijf stoppen alsnog de TVL blijven ontvangen. Hiervoor moeten zij wel voldoen aan de voorwaarden voor de TVL.

Lees alles over de TOA op de website van de Rijksoverheid.

Overige maatregelen

 • De verplichting voor werkgevers om een hoge WW-premie te betalen voor werknemers die veel overwerken wordt uitgesteld tot na 2021.
 • Vanaf het tweede kwartaal van 2021 zijn leningen met soepele voorwaarden aan te vragen voor ondernemers die na 1 januari 2020 gestart zijn. Zij hebben vaak geen recht op de andere steunmaatregelen.

Borgstelling mkb-kredieten (Bmkb)

Het borgstellingskrediet is verhoogd van 50% naar 75% van de totale lening tot 1 juli 2022. Bij de Bmkb staat de overheid borg voor de leningen aan mkb-bedrijven. Daarnaast is de premie hiervoor verlaagd van 3,9% naar 2%.

GO-regeling corona

Bij de GO-regeling corona staat de overheid voor 80% tot 90% garant bij leningen aan mkb-bedrijven en grote ondernemingen. Het gaat hier om leningen vanaf € 1,5 miljoen tot maximaal € 150 miljoen per onderneming. De GO-regeling corona is aan te vragen tot 1 juli 2022.

Qredits

Qredits is een stichting die zich richt op microkredieten aan starters en kleine ondernemers. Doordat het doel en de aanpak afwijkt van die van reguliere banken heeft de overheid besloten om Qredits financieel te ondersteunen met een bedrag van maximaal € 6 miljoen. Met deze ondersteuning kan Qredits bedrijven, met een lening voor een periode van maximaal 6 maanden, uitstel van aflossing bieden. Ook kan Qredits over deze maanden een lagere rente aanbieden. 

Verzekeringen

Het Verbond van verzekeraars heeft duidelijkheid gegeven over de gevolgen van het coronavirus op verzekeringen:   

 • Aansprakelijkheidsverzekering
  • Zorgmedewerkers zonder BIG-inschrijving zijn verzekerd onder de aansprakelijkheidsverzekering van de zorginstelling. Dit geldt alleen als zij voldoen aan de Voorwaarden voor inzet coassistenten en artsen/geneeskundig specialisten niet praktiserend in tijden van nood.
  • Een werkgever kan mogelijk aansprakelijk worden gesteld door een werknemer, als de werknemer verplicht werd om naar een coronarisicogebied af te reizen.
  • Een persoon aansprakelijk stellen voor het overdragen van corona is (bijna) niet mogelijk. Hiervoor moet het bijvoorbeeld in de eerste plaats gaan om een zogenoemde onrechtmatige daad. 
 • Motorrijtuigenverzekering
  • Het Verbond adviseert om kentekens van langer stilstaande motorrijtuigen te laten schorsen bij het RDW. De APK-plicht, belastingplicht en verzekeringsplicht vervallen dan. Aan het schorsen zijn kosten verbonden.
 • Overlijdensrisicoverzekering (ORV)
  • Het overlijden door corona heeft géén invloed op de ORV of andere verzekeringen die uitkeren bij overlijden. 
 • Reis- en annuleringsverzekering
  • De annuleringsverzekering geldt niet voor personen die een voucher hebben gekregen voor een geannuleerde reis. 
 • Verzuim- en arbeidsongeschiktheidsverzekering
  • Zowel een verzuim- als een arbeidsongeschiktheidsuitkering zal bij ziekte of arbeidsongeschiktheid door het coronavirus blijven uitkeren. Verzekeraars zullen niet uitkeren als niet meer gewerkt kan worden door quarantaine. 
 • Bedrijfsschadeverzekering
  • Wegvallende inkomsten bij ondernemers door corona zijn niet gedekt op de bedrijfsschadeverzekering. Alleen materiële bedrijfsschade wordt gedekt op de bedrijfsschadeverzekering. Dat is hier niet het geval.

Praktische tips:

 • Wil je klant kentekens van voertuigen die voor langere tijd stilstaan schorsen? Dan kan de klant terecht op de website van het RDW.
 • Mocht je klant transportondernemer zijn en andere producten gaan vervoeren dan gebruikelijk, dan is het ook belangrijk om te kijken naar eventuele nieuwe eisen die bij vervoer van deze nieuwe producten gelden. 

Grensarbeiders

Voor personen die normaal gesproken werken in een ander EU-land, maar nu moeten thuiswerken in eigen land, gelden de sociale zekerheidsregels van het land waar normaal gesproken in gewerkt wordt. Dit is bepaald om te voorkomen dat gedwongen thuiswerken ongunstige gevolgen heeft voor deze personen.

Te veel ontvangen subsidie

Heeft een ondernemer te veel subsidie ontvangen? Dan heeft de ondernemer 6 weken de tijd om dit bedrag terug te betalen. Is dit niet haalbaar voor de ondernemer? Dan kan de ondernemer een betalingsregeling afspreken met het UWV of de RVO.

Faillissement

Dreigt een ondernemer alsnog failliet te gaan? Dan kan de ondernemer door de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) afspraken maken met schuldeisers om de schulden af te handelen. Hierdoor is het mogelijk dat de ondernemer niet failliet gaat.

Informatiepunt Kamer van Koophandel

Ondernemers kunnen terecht met vragen over het terugbetalen van de steun of belastingschuld bij het Informatiepunt van de Kamer van Koophandel. Een adviesteam geeft de ondernemers persoonlijk advies.