Scroll naar boven
Hulp nodig?
Onze servicedesk is van 08:00 tot 17:00 beschikbaar.
Neem contact op via: info@hoffelijk.nl of 010 – 760 11 00

Pensioen

Task

Test 01

  • In dit hoofdstuk:

    De AOW-leeftijd blijft aankomend jaar hetzelfde. Veranderingen die zijn voorgesteld gaan voornamelijk over pensioenen. Denk hierbij aan het nabestaandenpensioen, partnerpensioen en wezenpensioen. Daarnaast vinden aanpassingen in de levensloopregeling plaats.

Let op: Niet alle voorstellen zijn definitief. Deze zijn pas definitief na akkoord van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.

AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd voor de aankomende periode is:

Jaartal AOW-leeftijd
2022 66 jaar + 7 maanden
2023 66 jaar + 10 maanden
2024 67 jaar
2025 67 jaar
2026 67 jaar

Koppeling levensverwachting

Stijgt de gemiddelde leeftijdsverwachting met 1 jaar? Dan stijgt de AOW-leeftijd met 8 maanden mee omhoog. Eind 2020 bleek de levensverwachting minder toe te nemen dan verwacht. Daarom blijft de AOW-leeftijd ook in 2026 op 67 jaar. Eind 2021 wordt de balans opnieuw opgemaakt en wordt de AOW-leeftijd voor het jaar 2027 vastgesteld.

Toekomst Pensioenen

Wetsvoorstel toekomst pensioenen

Het nieuwe pensioenstelsel gaat in op 1 januari 2023 in plaats van op 1 januari 2022. De minister verwacht het wetsvoorstel Toekomst Pensioenen begin 2022 naar de Tweede Kamer te sturen. Het kabinet wil een nieuwe premieregeling introduceren, waarbij de inleg en de opbouw meer geïndividualiseerd worden. De doorsneepremie verdwijnt. Ook is het doel dat de pensioenuitkering eerder kan worden verhoogd als de financiële resultaten goed zijn en dat de pensioenuitkering eerder kan worden verlaagd als de financiële resultaten slecht zijn. Verder wil het kabinet het partnerpensioen wijzigen en de dekking voor het wezenpensioen meer hetzelfde maken.

Praktische tip

Het overgangsrecht gaat waarschijnlijk gelden voor de volgende pensioenovereenkomsten:

  • Een premieregeling met een leeftijdsafhankelijke premie;
  • Een uitkeringsregeling met een leeftijdsafhankelijke premie uitgevoerd door een verzekeraar; en
  • Een vrijwillige excedentregeling met een leeftijdsafhankelijke premie.

Onderzoek voor jouw klanten op welke manier zij van dit overgangsrecht gebruik willen maken.

Wetsvoorstel pensioen bij scheiding

Het kabinet wil verder aan de slag met de Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022. Ex-partners krijgen standaard te maken met conversie bij de verdeling van het pensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Daarnaast wordt alleen gekeken naar de periode tijdens het huwelijk voor het bijzonder nabestaandenpensioen.

De Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022 gaat in vanaf 1 juli 2022. Dit heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid duidelijk gemaakt in een eerdere brief aan de Tweede Kamer.

Praktische tip:

Een scheiding heeft geen gevolgen voor het wezenpensioen.

Uitbreiding waardeoverdracht klein pensioen

Het wetsvoorstel Wetswijziging Wet waardeoverdracht klein pensioen breidt het recht op waardeoverdracht uit voor pensioenuitvoerders. Het doel van de wetswijziging is dat alle kleine pensioenen automatisch overgedragen kunnen worden door pensioenuitvoerders. Nu is dat nog beperkt tot ouderdomspensioenen waaraan een werknemer niet meer actief deelneemt. Het doel is dat de wet ingaat op 1 januari 2022.

Het recht op waardeoverdracht geldt straks voor alle kleine pensioenen. Ook krijgen pensioenuitvoerders meer mogelijkheden om pensioenen af te kopen die niet kunnen worden overgedragen. De deelnemer moet hierbij wel akkoord gaan met de afkoop. Voor het recht op afkoop maakt het dan niet meer uit wanneer het kleine pensioen is ontstaan. Ook krijgen pensioenuitvoerders het recht om een klein nettopensioen of een kleine nettolijfrente tussentijds af te kopen. De deelnemer moet wel akkoord gaan met deze afkoop.

Praktische tips

  • Een klein pensioen is een pensioen met een jaarlijkse uitkering tussen de € 2,- en € 503,24 in 2021. Dit geldt voor zowel het reguliere pensioen als voor nettopensioen en nettolijfrente.
  • Laat altijd de pensioenuitvoerder berekenen wat de netto inleg mag zijn en wanneer het pensioen afgekocht kan worden. Fouten kunnen namelijk grote gevolgen hebben voor de vrijstelling of belastingheffing.