Scroll naar boven
Hulp nodig?
Onze servicedesk is van 08:00 tot 17:00 beschikbaar.
Neem contact op via: info@hoffelijk.nl of 010 – 760 11 00

Schuld

  • In dit hoofdstuk:

    De belangrijkste maatregel rondom het thema schulden- en armoedebeleid gaat in op een brede schuldenaanpak. Verder gaan we dieper in op het elektronische derdenbeslag van de Belastingdienst.

Let op: Niet alle voorstellen zijn definitief. Deze zijn pas definitief na akkoord van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.

Aanpak geldzorgen, armoede en schulden

Het kabinet heeft 3 belangrijke ambities bij de aanpak van geldzorgen, armoede en schulden. 

  1. Het halveren van het aantal kinderen dat in armoede opgroeit in 2025 ten opzichte van 2015. 
  2. Het halveren van het aantal mensen in armoede in 2030 ten opzichte van 2015. 
  3. Het halveren van het aantal huishoudens met problematische schulden in 2030 ten opzichte van 2015. 

Het kabinet wil dit structureel aanpakken. Hiervoor stelt het kabinet in 2023 een bedrag van € 118 miljoen beschikbaar. In 2024 en 2025 volgen nog bedragen van respectievelijk € 102 miljoen en € 95 miljoen. Vanaf 2026 stelt het kabinet structureel een bedrag van € 76 miljoen beschikbaar. Misschien komt daar structureel een bedrag van € 27 miljoen bij. Dit is afhankelijk van de uitkomsten van het monitoren en evalueren van de aanpak. 

Het kabinet wil ook eenmalig een bedrag van € 200 miljoen extra beschikbaar stellen. Hiervan is een deel bedoeld voor extra capaciteit, snelheid en effectiviteit in de schuldhulpverlening. Een ander deel bestaat uit tegemoetkomingen voor mensen met een laag inkomen (bijvoorbeeld bijzondere bijstand en voedselbanken). Het kabinet moet nog uitwerken hoe de € 200 miljoen extra precies verdeeld wordt. 

Het kabinet wil doorgaan met de brede schuldenaanpak. In deze aanpak hebben preventie en vroegsignalering, versnelling van schuldhulpverlening en betere toegang tot de Wsnp en de verdere verbetering van de Rijksincasso prioriteit. 

Het uitgangspunt van het kabinet is het sneller bieden van perspectief op een financieel zorgeloze toekomst. Hiervoor wil het kabinet de kwaliteit van schuldhulpverlening en bewindvoering garanderen en de samenwerking tussen de verschillende partijen verder verbeteren. 

Praktische tip

Voor cliënten met kinderen: houd goed in de gaten welke speciale tegemoetkomingen en regelingen er nu al zijn of bijkomen in de woonplaats van jouw cliënten.