Scroll naar boven
Hulp nodig?
Onze servicedesk is van 08:00 tot 17:00 beschikbaar.
Neem contact op via: info@hoffelijk.nl of 010 – 760 11 00

Werk

Task

Test 01

  • In dit hoofdstuk:

    In dit thema lees je over de maatregelen die voornamelijk over omscholing gaan, waaronder het STAP-budget en scholing naar tekortberoepen.

Let op: Niet alle voorstellen zijn definitief. Deze zijn pas definitief na akkoord van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.

Verhoging maximale onbelaste reiskostenvergoeding

Het kabinet wil de onbelaste reiskostenvergoeding verhogen vanaf 1 januari 2023. Eerst zou dit 1 januari 2024 zijn, maar de verhoging gaat eerder in door de hoge energie- en brandstofprijzen. Nu kunnen werkgevers maximaal € 0,19 per kilometer onbelast vergoeden aan werknemers. In 2023 stijgt dit naar € 0,21 per kilometer. Het maakt niet uit hoe de werknemer reist voor de onbelaste reiskostenvergoeding. Het kabinet verwacht dat ongeveer driekwart van de werkgevers de reiskostenvergoeding zal verhogen.

Praktische tips

  • Ben je een werkgever? Houd er dan rekening mee dat je de mogelijkheid hebt om een hoger bedrag per kilometer belastingvrij te vergoeden aan je werknemers vanaf 1 januari 2023. Er is geen wettelijke verplichting om de reiskosten te vergoeden.
  • Houd er rekening mee dat de onbelaste reiskostenvergoeding niet geldt voor vervoersmiddelen die de werkgever aan de werknemer beschikbaar heeft gesteld. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan een auto of fiets van de zaak.   

Beperken 30%-regeling tot Balkenendenorm

Komen buitenlandse werknemers naar Nederland om hier te werken? Dan kunnen zij onder bepaalde voorwaarden tot 30% van hun loon onbelast ontvangen. Het kabinet wil deze 30%-regeling gaan verlagen tot maximaal de Balkenendenorm vanaf 1 januari 2024. Deze norm is € 216.000,- op jaarbasis. Het kabinet stelt wel een overgangsregeling voor. Dit betekent dat de beperking pas geldt vanaf 1 januari 2026 voor buitenlandse werknemers bij wie de 30%- regeling over het laatste loontijdvak van 2022 is toegepast. 

Praktische tip

Komt een werknemer in aanmerking voor de 30%-regeling? Dan kan de werkgever ook de internationale schoolgelden onbelast vergoeden.  

Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

Het kabinet wil dat werken beter loont en ook het bestaansminimum verbeteren. Dit wil het kabinet onder andere bereiken door het wettelijk minimumloon te verhogen in stappen. Het kabinet wil het minimumloon vanaf 1 januari 2023 verhogen met 8,05%. Het minimumloon stijgt vanaf 1 januari 2023 met 10,15% met de reguliere indexatie daarbij opgeteld.  

Praktische tip

Houd er rekening mee dat de AOW meestijgt met het minimumloon. Volgens het kabinet is daardoor een aanvullende inkomensondersteuning IOAOW niet meer nodig. Daarom verlaagt het kabinet de IOAOW in 2023 en schaft het kabinet het af in 2025. Dit leidt tot een hoger inkomen bij AOW-gerechtigden. Gepensioneerden met weinig of geen aanvullend pensioen kunnen daardoor beter de stijgende kosten van levensonderhoud opvangen.  

Transitievergoeding MKB

Kleine werkgevers hebben recht op compensatie van de transitievergoeding als de onderneming wordt beëindigd en zij voldoen aan de voorwaarden. Het gaat om kleine werkgevers die met hun onderneming stoppen door pensioen of overlijden. De compensatiemogelijkheid bij het stoppen van een onderneming door ziekte geldt sinds midden 2022. 

De compensatie van de transitievergoeding geldt nog niet bij het beëindigen van een onderneming door ziekte. Het is namelijk niet duidelijk of het mogelijk is om hiervoor een werkbaar sociaal-medisch beoordelingskader op te stellen. Het maken van zo een kader blijkt heel ingewikkeld te zijn. Het kabinet heeft daarom besloten om de compensatie van de transitievergoeding bij ziekte in ieder geval niet eerder in te laten gaan dan 1 januari 2024. Het kabinet gaat onderzoeken of het mogelijk is om de regeling in te laten gaan vanaf 1 januari 2024.  

Praktische tip

De aanvraag voor compensatie doe je via een digitaal formulier in het werkgeversportaal van UWV. 

Wet tegemoetkomingen loondomein

Het kabinet is bezig met een wetsvoorstel dat de systematiek van de loonkostenvoordelen (LKV’s) moet veranderen vanaf 1 januari 2025:  

  • Nieuwe werkgevers kunnen LKV krijgen voor een werkgever die een doelgroepverklaring heeft gekregen die nog geldig is. Dit geldt voor het LKV Ouderen, het LKB Arbeidsgehandicapten en het LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer 
  • Het LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer krijgt aangepaste voorwaarden. Hierdoor komen werkgevers sneller in aanmerking voor dit LKV. 
  • Het wetsvoorstel regelt dat het lage-inkomensvoordeel (LIV) wordt afgeschaft vanaf 1 januari 2025.