Scroll naar boven
Hulp nodig?
Onze servicedesk is van 08:00 tot 17:00 beschikbaar.
Neem contact op via: info@hoffelijk.nl of 010 – 760 11 00

Werk

Task

Test 01

  • In dit hoofdstuk:

    In dit thema lees je over de maatregelen die voornamelijk over omscholing gaan, waaronder het STAP-budget en scholing naar tekortberoepen.

Let op: Niet alle voorstellen zijn definitief. Deze zijn pas definitief na akkoord van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.

Vergoeding van thuiswerkkosten vrij van loonheffingen

Thuiswerken is door de coronacrisis meer gebruikelijk geworden. Veel werkgevers hebben aangegeven een vergoeding aan de werknemer te willen geven voor de extra kosten die de werknemers hebben door het thuiswerken. Het kabinet wil daarom een gerichte vrijstelling in de werkkostenregeling voor de vergoeding van bepaalde thuiswerkkosten invoeren. Hiermee maakt het kabinet het mogelijk dat deze vergoeding vrij van loonheffingen door de werkgever kan worden gegeven. Deze vrijstelling zal ingaan op 1 januari 2022. Voor de kosten voor het inrichten van een werkplek thuis bestaan al gerichte vrijstellingen. Deze kosten kan de werkgever nu al vrij van loonheffingen vergoeden.

Ook wil het kabinet een regeling voorstellen voor de thuiswerkkostenvergoeding die lijkt op de 128-dagenregeling. Deze regelingen samen maken het mogelijk om een vaste vergoeding ongewijzigd te laten doorgaan als het reis- of thuiswerkpatroon bijna niet verandert.

Praktische tips

  • Let op: Voor dezelfde werkdag kan niet tegelijkertijd de vrijstelling voor een thuiswerkkostenvergoeding en de vrijstelling voor een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer naar de vaste werkplek gelden. Er kan dus maar één van de twee vrijstellingen gelden als een werknemer een deel van de dag thuiswerkt en het andere deel op de vaste werkplek werkt.
  • De vrijstelling voor een thuiskostenvergoeding kan maximaal € 2,- per thuiswerkdag zijn.
  • De vrijstelling voor een thuiswerkkostenvergoeding kan ook worden toegepast als een werknemer maar een deel van de dag thuiswerkt.
  • Is jouw cliënt een werkgever of werknemer? Wijs hem er dan op dat hij afspraken kan maken over het aantal dagen waarop de werknemer thuis zal werken. Deze afspraken kan de werkgever dan gebruiken voor het bepalen van een vaste vergoeding voor zowel het thuiswerken als de reiskosten woon-werkverkeer.

Vrije ruimte verhoogd voor 2020 en 2021

In het Belastingplan 2021 is met terugwerkende kracht de vrije ruimte voor de eerste € 400.000,- van de fiscale loonsom voor het jaar 2020 verhoogd tot 3%. Deze verhoging geldt ook voor het jaar 2021. Let op: Vanaf 2022 geldt voor de eerste € 400.000,- van de loonsom een percentage van 1,7% in plaats van 3%.

Praktische tips

  • Is jouw cliënt een werkgever? Wijs hem er dan op dat hij door de verruiming van de vrije ruimte zijn werknemers extra tegemoet kan komen. Dit mag hij bijvoorbeeld doen door het geven van cadeaubonnen of niet belaste thuiswerkkostenvergoedingen.
  • Komt het bedrag van de vergoedingen boven de toegestane grens? Dan moet de werkgever over dat extra bedrag 80% belasting betalen. Er gelden geen voorwaarden voor de bestedingen binnen de vrije ruimte.

Uitvoering STAP-budget

Het UWV en DUO treffen voorbereidingen voor de uitvoering van het STAP-budget. De verwachting is dat het STAP-budget van start zal gaan op 1 maart 2022. Het STAP-budget zal de fiscale aftrek scholingsuitgaven vervangen. Daarnaast geeft het de mogelijkheid om scholing in te zetten voor de eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. Ook wordt een regeling scholingsadviezen uitgewerkt.