Hulp nodig?
Onze servicedesk is van 08:00 tot 17:00 beschikbaar.
Neem contact op via: info@hoffelijk.nl of 010 – 760 11 00

Overig

  • In dit hoofdstuk:

    Het belangrijkste punt in dit thema is de basisbeurs. Verder zal de koopkracht bij alle bevolkingsgroepen positief zijn tijdens de komende kabinetsperiode door de maatregelen.

Let op: Niet alle voorstellen zijn definitief. Deze zijn pas definitief na akkoord van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.

Basisbeurs

Studenten krijgen een basisbeurs en inkomensafhankelijke aanvullende beurs vanaf het studiejaar 2023/2024. Studenten die geen basisbeurs hebben ontvangen sinds het afschaffen van de basisbeurs krijgen een korting op hun studieschuld of een tegoedbon voor een studie.

Vervoer

Om de uitstoot door vervoer te verminderen moet er meer elektrisch en andere duurzaam vervoer komen. Ook maakt het kabinet afspraken met bedrijven om werknemers meer te laten thuiswerken zodat ze daardoor minder gebruik hoeven te maken van vervoer.

Motorrijtuigenbelasting

Vanaf 2030 hangt de motorrijtuigenbelasting af van hoeveel het motorrijtuig gebruikt wordt. De Belastingdienst berekent dan de belasting per gereden kilometer in een jaar. Dit vervangt ook de nu nog bestaande tolwegen. Deze aanpassing geldt ook voor elektrische motorrijtuigen.

Koopkracht kabinetsperiode

Inkomensgroep Zonder maatregelen Met maatregelen
1e (<=113% WML) 0,7% 2,0%
2e (113-180% WML) 0,5% 2,0%
3e (180-275% WML) 0,5% 2,0%
4e (275-406% WML) 0,9% 2,1%
5e (>406% WML) 0,7% 1,6%
Inkomensbron
Werkenden 0,9% 2,4%
Uitkeringsgerechtigden 0,4% 2,1%
Gepensioneerden -/- 0,2% 0,4%
Huishoudtype
Tweeverdieners 0,7% 2,0%
Alleenstaanden 0,7% 1,9%
Alleenverdieners 0,0% 1,1%
Kinderen
Huishoudens met kinderen 0,8% 2,5%
Huishoudens zonder kinderen 0,9% 2,3%
Alle huishoudens 0,7% 1,9%