De internet-browser die je gebruikt wordt niet langer ondersteund

Dit betekent o.a. dat je geen diensten kunt bestellen. Start met een andere browser of neem contact op met onze klantenservice. Browsers die we aanraden zijn Chrome, Edge, Firefox of Brave.

Elke twee maanden stelt de overheid STAP-budget beschikbaar om te vergeven aan de aanvragen die bij hun binnenkomen. De eerstvolgende mogelijkheid voor het aanvragen van STAP-subsidie is op 1 mei 2023.

Wat is het STAP-budget?

Het STAP-budget is geïntroduceerd door het UWV en DUO en vervangt de belastingaftrek van studiekosten. Deze subsidieregeling is in het leven geroepen om werkenden en werkzoekenden te stimuleren zich verder te ontwikkelen en daarmee hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Met behulp van de STAP-subsidieregeling kan je deze praktijkdagen volgen met een korting van € 1.000,-.

Meer weten over STAP?

Neem een kijkje op onze informatiepagina. Hier vind je ook direct ons volledige STAP-aanbod.

Kies je opleidingsdagen & vraag je aanmeldingsbewijs aan

 • Opleidingsdagen Bewindvoerder, Budgetcoach en Schuldhulpverlener

  Om het optimale uit de opleidingsdagen te halen is het belangrijk om eerst de e-learning te hebben doorlopen. In de e-learning is namelijk alle kennis verwerkt die jij als startende financieel zorgverlener nodig hebt om in de praktijk mee aan de slag te gaan. Je kunt de opleidingsdagen daarom alleen volgen als je de e-learning gevolgd hebt. Heb je deze nog niet gevolgd? Bestel dan de E-learning Bewindvoerder, E-learning Budgetcoach of E-learning Schuldhulpverlener in onze webshop of volg deze gratis via STAP.

  Opleidingsdagen Bewindvoerder

  De Opleidingsdagen Bewindvoerder bestaan uit:

  1. Zeven klassikale opleidingsdagen

  Je benut het volledige STAP-budget en betaalt € 1.155,- zelf.

  Bekijk van tevoren op welke data de opleidingsdagen gegeven worden.

  Opleidingsdagen Budgetcoach

  De Opleidingsdagen Budgetcoach bestaan uit:

  1. Vier klassikale opleidingsdagen

  Je benut het volledige STAP-budget en betaalt € 300,- zelf.

  Bekijk van tevoren op welke data de opleidingsdagen gegeven worden.

  Opleidingsdagen Schuldhulpverlener

  De Opleidingsdagen Schuldhulpverlener bestaan uit:

  1. Vier klassikale opleidingsdagen

  Je benut het volledige STAP-budget en betaalt € 300,- zelf.

  Bekijk van tevoren op welke data de opleidingsdagen gegeven worden.

Data van de opleidingsdagen

Bekijk hieronder de data van de opleiding naar jouw keuze.

Bewindvoerder 30 oktober t/m 11 december
Opleidingsdag 1 30 oktober
Opleidingsdag 2 6 november
Opleidingsdag 3 13 november
Opleidingsdag 4 20 november
Opleidingsdag 5 27 november
Opleidingsdag 6 4 december
Opleidingsdag 7 11 december
Budgetcoach 2 november t/m 23 november
Opleidingsdag 1 2 november
Opleidingsdag 2 9 november
Opleidingsdag 3 16 november
Opleidingsdag 4 23 november
Schuldhulpverlener 8 september t/m 29 september
Opleidingsdag 1 8 september
Opleidingsdag 2 15 september
Opleidingsdag 3 22 september
Opleidingsdag 4 29 september

Let op: Alle opleidingsdagen vinden plaats bij BCN Utrecht.

Opleidingsdagen Bewindvoerder

De opleidingsdagen worden verzorgd door onze topdocenten. Zij beschikken over een ruime kennis en ervaring binnen het vakgebied en brengen jou zo alle kneepjes van dit mooie beroep bij.

Opleiding Bewindvoerder

Inhoud van de opleidingsdagen

Opleidingsdag 1 & 2 - Fasen van bewind: aanmelding & intake
Je gaat aan de hand van een casus aan de slag met de eerste twee fasen van het beschermingsbewind. Wat moet je allemaal doen om inzicht te krijgen in de financiële positie van jouw aspirant-cliënt? Hoe dien je het verzoek voor het beschermingsbewind in bij de rechtbank? En wat zijn jouw verplichtingen als bewindvoerder nadat je door de kantonrechter bent benoemd?

​​Opleidingsdag 3 & 4 - Fasen van bewind: uitvoering & beëindiging
Tijdens deze twee dagen ga je aan de slag met alle werkzaamheden die bij een lopend beschermingsbewind horen. En wat moet je doen als het beschermingsbewind – om wat voor reden dan ook – eindigt? Hiervoor werk je de casus uit de eerste twee opleidingsdagen verder uit.

Post-hbo Bewindvoerder

Opleidingsdag 5 - Schulden
Nu je zicht hebt op de verschillende fasen van het bewind en de bijbehorende taken en verantwoordelijkheden is het tijd voor de volgende stap. Wat is de juiste aanpak van schulden in een dossier? Wat moet jij doen en wat kan en mag jij van jouw cliënt verwachten? Ook hier maak je gebruik van de casus uit de eerdere opleidingsdagen.

Opleidingsdag 6 & 7 - Contact, gedrag & professionele betrokkenheid
Deze twee dagen staan vooral in het teken van jouw persoonlijke ontwikkeling waarbij wij thema's als ongewenst gedrag, nee zeggen tegen cliënten en persoonlijke overtuigingen behandelen. Wat doe jij als bewindvoerder wel of niet en waarom kies je daarvoor? Daarnaast ga je in rollenspellen aan de slag met ethische vraagstukken en maak je voor jezelf een persoonlijk plan van ontwikkeling. Zodat jij jouw definitie van professionele betrokkenheid helder krijgt.

Opleidingsdagen Budgetcoach

De opleidingsdagen worden verzorgd door onze topdocenten. Zij beschikken over een ruime kennis en ervaring binnen het vakgebied en brengen jou zo alle kneepjes van dit mooie beroep bij.

Opleiding Budgetcoach

Inhoud van de opleidingsdagen

Opleidingsdag 1
Tijdens deze dag maak je kennis met het concrete werkveld van de budgetcoach en leer je meer over de oorzaken van schulden. Verder leer je afwegingen te maken in concrete situaties om ethisch te handelen en ga je aan de slag met het ontwikkelen van je eigen intakeformulier.

Opleidingsdag 2
Je leert hoe je het budget van een cliënt kunt inschatten, schulden kunt herkennen en hoe je hier een gesprek over kunt voeren met je cliënt. Ook leer je te berekenen hoeveel belasting jouw cliënt moet betalen, hoe de beslagvrije voet is opgebouwd en hoe je een vtlb-rapport kunt lezen. Daarnaast staan we stil bij hoe je in de praktijk omgaat met de geldende wetgeving.

Opleidingsdag 3
Nu je zicht hebt op de verschillende taken en verantwoordelijkheden van budgetcoaching is het tijd voor de volgende stap. Je start de derde opleidingsdag met het maken van een SWOT-analyse (sterkte-zwakteanalyse). Daarnaast bepaal je jouw aanpak als budgetcoach en ga je aan de slag met gespreksvoering. Ook leer je inschatten of er in bepaalde situaties sprake kan zijn van schulden en wanneer er schuldhulpverlening nodig is. Tot slot leer je hoe je moet werken vanuit commitment van jouw cliënt, zodat je samen naar een passende oplossing kunt zoeken en je cliënt door middel van gespreksvoering financieel zelfredzaam kunt maken.

Praktijkopleiding Budgetcoach

Opleidingsdag 4
Deze dag leer je wat energiegevers en energienemers zijn in het vak van een budgetcoach. Je leert inschatten in welke fase van financiële gedragsverandering je cliënt zit en oefent met motiverende gespreksvoering om verdere gedragsverandering te bevorderen. Verder werk je aan financiële zelfredzaamheid na een beperkte financiële opvoeding. Ook maak je een integrale aanpak van situaties in de praktijk, leer je omgaan met laaggeletterdheid in de praktijk en oefen je met eigen praktijksituaties.

Tijdens de gehele opleiding nemen we je ook mee in jouw eigen ontwikkeling als budgetcoach. Je leert kritisch naar jezelf te kijken. Wat zijn jouw normen en waarden op het gebied van geld? Hoe neem je dat mee in jouw begeleiding? Daarnaast gaan we in op de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van coaching. Hoe kun je rekening houden met wat er bij iemand speelt? Hoe zorg je voor stappen die passend zijn? Hoe kun je het beste in gesprek gaan wanneer er een schuldensituatie ontstaat? Het is niet de bedoeling dat iemand blijvend afhankelijk wordt van een budgetcoach, dus de focus ligt op hoe je iemand kunt begeleiden richting financiële zelfredzaamheid.

Opleidingsdagen Schuldhulpverlener

De opleidingsdagen worden verzorgd door onze topdocenten. Zij beschikken over een ruime kennis en ervaring binnen het vakgebied en brengen jou zo alle kneepjes van dit mooie beroep bij.

Praktijkopleiding Schuldhulpverlener

Inhoud van de opleidingsdagen

Opleidingsdag 1
Tijdens deze dag zoomen we in op het proces van schuldhulpverlening en leer je hoe je het beste kennismaakt met je cliënt. Vervolgens ga je aan de slag met het maken van een plan van aanpak.

Opleidingsdag 2
Je gaat aan de slag met de competenties en vaardigheden die bij het vak schuldhulpverlening horen. Welke zijn dat? Passen die bij jou? En hoe zet je ze in bij "lastige" situaties? Daarnaast kan het voorkomen dat je cliënt je voor een ethisch dilemma zet, hoe ga je hier dan mee om? Ook leer je deze dag hoe je de financiële situatie van je cliënt kunt inventariseren én analyseren.

Opleidingsdag 3
Nu je zicht hebt op de verschillende taken en verantwoordelijkheden van een schuldhulpverlener is het tijd voor de volgende stap. Je start de derde opleidingsdag met het je verdiepen in de verschillende mogelijkheden van het schuldregelen. Je leert hoe je het vtlb kunt berekenen en hoe je een schuldregeling opzet voor je cliënt. Daarnaast ga je de gespreksvaardigheden oefenen om een schuldeiser te overtuigen dat het beter voor hen is om mee te werken aan de schuldregeling.

Opleiding Schuldhulpverlening

Opleidingsdag 4
Tijdens de laatste opleidingsdag komt de Wsnp aan bod. Hoe verloopt dit proces en hoe leg je dat uit aan een cliënt? Ook ga je aan de slag met het heronderzoek: waar is dit voor bedoeld en wat is daarvoor nodig? De opleidingsdagen worden afgesloten met een spelvorm waarin alle opgedane kennis en ervaring voorbijkomt.

De rode draad tijdens deze opleidingsdagen is jouw ontwikkeling als schuldhulpverlener, zodat jij je optimaal kunt inzetten voor je cliënten. We passen kennis toe in casuïstiek, ontwikkelen je vaardigheden met praktijksimulaties en maken je bewust van je eigen gedrag en het effect daarvan op anderen met behulp van reflectieopdrachten.

Veelgestelde vragen

 • Welke stappen moet je zetten om als professioneel bewindvoerder erkend te worden?

  Omdat je met een kwetsbare groep mensen werkt, is het beroep van beschermingsbewindvoerder sinds 2014 beschermd. Dit houdt in dat je alleen als beschermingsbewindvoerder mag werken als je meerderjarig bent, een passende vooropleiding hebt gevolgd (zie de ‘Veelgestelde vragen’ van de Opleiding Bewindvoerder) en benoemd bent door de kantonrechter.

  Daarnaast gelden er nog enkele aanvullende voorwaarden. Zo mag je niet:

  • zelf een curator, bewindvoerder of mentor hebben;
  • de Wsnp-bewindvoerder van de cliënt zijn;
  • de behandelend hulpverlener van de cliënt zijn;
  • werken bij de instelling waar de cliënt wordt verzorgd of begeleid; of
  • op een andere manier organisatorisch verbonden zijn aan deze instelling.

  Voldoe jij aan al deze voorwaarden? Dan kom je in aanmerking voor het beroep van beschermingsbewindvoerder. Het volgen van de Opleiding Bewindvoerder (e-learning + opleidingsdagen) bij Hoffelijk Financiële Zorg is dan de eerste stap naar jouw start als professioneel bewindvoerder. Deze e-learning zit daarbij inbegrepen. Als je dus aan de slag wil als beschermingsbewindvoerder, adviseren we jou de Opleiding Bewindvoerder te volgen in plaats van de e-learning. Alleen de e-learning (zonder een passende vooropleiding zoals gesteld in de vooropleidingseisen vanuit het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM) is namelijk niet voldoende om als bewindvoerder aan de slag te kunnen.

 • Wat zijn de vooropleidingseisen om als professioneel bewindvoerder benoemd te kunnen worden door de kantonrechter?

  Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM beoordeelt of je aan de kwaliteitseisen voldoet om beschermingsbewindvoerder te kunnen worden. Zij hanteren hiervoor de vooropleidingseisen uit het 'Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren' van 29 januari 2014.

  In het besluit staan de volgende opleidings- en werkervaringseisen vermeld:

  • een havo- of vwo-diploma (artikel 7 of 8 van de Wet op het voortgezet onderwijs) of een diploma van een mbo-4-opleiding volgens de Wet educatie en beroepsonderwijs (artikel 7.2.2, eerste lid, onderdelen d en e); én
  • een verklaring van een (oud-)werkgever waarin staat dat je ten minste twee jaar voor de duur van ten minste 24 uur per week in loondienst taken van een beschermingsbewindvoerder hebt verricht onder verantwoordelijkheid van een door de kantonrechter benoemde professionele beschermingsbewindvoerder.

  of

  • ten minste een diploma van een passende hbo-opleiding volgens de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (artikel 1.1, onder d van die wet).

  Als je voldoet aan deze eisen, dan informeert het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM alle kantonrechters hierover. 

  Let op: Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM beoordeelt dus alleen of je aan de opleidingseisen voldoet. De kantonrechter bepaalt of je daadwerkelijk tot bewindvoerder wordt benoemd. We adviseren je daarom om voorafgaand aan het starten met de Opleiding Bewindvoerder bij Hoffelijk Financiële Zorg rechtspraak.nl te bezoeken voor de meest actuele informatie over de opleidings- en werkervaringseisen. Daarnaast is het belangrijk dat je contact opneemt met het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM om je situatie aan hen voor te leggen.